Roskilde Fjord’s Kajakklub

Blanket til:

Venteliste til begynderinstruktion i turkajak.

Indmeldelse.


Navn: Født:
Adr.: Tlf.:
Mobiltlf.:
By: E-mail:


VIGTIGT.

Kommunikation vedrørende venteliste og hold indkaldelse sker på e-mail, så husk at meddele hvis du skifter e-mailadresse.


1.

Er du, eller har du været medlem af andre kajakklubber under Dansk Kano & kajakforbund?

JaNej

2.

I bekræftende fald, hvilken? 

3. Er du frigivet roer til turkajak?              JaNej Evt. IPP licens nr.?

4.

Kan du svømme 600 m

JaNej

5.

Har du tidligere prøvet at ro kajak?

JaNej
6. Jeg er indforstået med at respekterer klubbens love, som jeg har læst på klubbens hjemmeside eller fået udleveret ved indmeldelsen. JaNej
7. Jeg bekræfter herved, at jeg ikke lider af sygdomme, hvor jeg under roning kan få lammelser eller miste bevistheden. JaNej
8. Ønsker du, som medlem af klubben, at modtage klubbens nyhedsmails, og derigennem modtage information om aktiviteter og hvad der ellers sker i klubben? JaNej


Dato: Underskrift:
 

   


Hvis du er under 18 år. Forældre eller værges underskrift.


Dato: Underskrift: