Bestyrelsen:


Formand, Instruktør: Finn Pedersen
Telefon: 43717113
E-mail: finn-petersen@mail.tele.dk
formand@roskildekajakklub.dk


Kasserer, Instruktør: Aksel Hadberg
Telefon: 46367384
E-mail: kasserer@roskildekajakklub.dk


Bestyrelse, Instruktør,:
Webmaster
Mads Munck Jakobsen
Telefon: 40780574
E-mail: mads@roskildekajakklub.dk


Bestyrelse, Instruktør: Tom Søndergaard
Telefon: 30386241
E-mail: tomksoendergaard@gmail.com


Bestyrelse, Instruktør,:
Webmaster:
Finn Roer Jensen
Telefon: 28542115
E-mail: finn-roer@roskildekajakklub.dk