Instruktører:


 
Formand, Instruktør: Finn Pedersen
Se bestyrelsen

Kasserer, Instruktør: Aksel Hadberg
Se bestyrelsen

Bestyrelse, Instruktør: Mads Munck Jakobsen
Se bestyrelsen

Bestyrelse, Instruktør Finn Roer Jensen
Se bestyrelsen

Bestyrelse, Instruktør Tom Søndergaard
Se bestyrelsen

Instruktør: Søren Olsen
Adresse: Agerfløjen 26
4130 Dåstrup pr. Viby Sj.
Telefon: 46357913
E-mail: mals.olsen@privat.dk


Instruktør: Frank Andreasen
Adresse: Nakskovvej 16, Veddelev
4000 Roskilde
Telefon: 20481175
E-mail: FrankAndreasen@netscape.net


Instruktør, Klubblad: Karl Vejrup
Adresse: Gyvelvej 12B, st.tv.
4000 Roskilde
Telefon: 46353059
E-mail: karl@roskildekajakklub.dk


Instruktør Mikkel Balle
   
   
   
   

Instruktør Helle Ernst
Adresse: Nyvang 16
4000 Roskilde 
Telefon: 28608255
E-mail: nyvej@mail.dk

Instruktør Klaus Rasmussen
Adresse: Prins Buris vej 5
4000 Roskilde 
Telefon: 50523834

Instruktør Leif Hald Pedersen
Adresse:
4000 Roskilde 
Telefon: 22573291
E-mail: leif.hald@gmail.com

Instruktør John Topp
Adresse:
4040 Jyllinge 
Telefon: 25233894
E-mail: john.topp@topp3.dk